{{setCurrentPageId(9195)}} {{setLanguageId(0)}}

Värmegolv

Så funkar värmegolv med trägolv!

Värmegolv och trägolv är en kombination som kräver att man tar hänsyn till träets naturliga egenskaper. Trä är ett naturmaterial som rör sig när fuktigheten i materialet varierar mellan årstiderna.Tillsammans med golvvärme får man större variationer, vilket man ska ta hänsyn till innan man installerar golvet. I PDF-dokumentet nedan är förutsättningar och krav för användande av Golvabias trägolv på golvvärme. 

Trägolv på golvvärme

Virtual showroom

Provlägg golv i dina egna rum

Prova

Hitta återförsäljare

Köp ditt nya golv redan idag

Hitta återförsäljare