Product image

Fyll i din E-post för att skicka inköpslistan

Vårt ansvar för miljön​

Vi skall arbeta med att ständigt minska vår negativa påverkan på miljön genom att utnyttja resurser effektivt och minska utsläpp och avfall genom förebyggande verksamhet.​ I vårt miljöarbete strävar vi efter att uppfylla eller överträffa kraven i gällande lagstiftning. Vår övergripande ambition är att begränsa våra produkters miljöpåverkan under hela dess livscykel – från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.​


Öppen dialog, utveckling och krav​

Vi ska föra en öppen dialog med medarbetare, kunder, leverantörer, allmänhet och myndigheter om koncernens miljö- och energiarbete samt kontinuerligt utveckla våra medarbetare inom området. Vi ska alltid beakta miljökonsekvenserna innan vi inför nya råvaror, produkter och produktionsutrustningar. Vi arbetar aktivt med att ställa krav på miljöhänsyn hos våra affärspartners. Vi utvecklar ständigt vårt miljöarbete genom att formulera nya mål och genom att ha en regelbunden uppföljning. ​

Våra produkter finns registerade i Husproduktsportalen, Basta, Sundahus. För våra trägolv och vinygolv finns EPD.  

Skog

Svanenmärkning

Våra Svanenmärkta golv visar att våra golv möter tuffa, livscykelbaserade krav. Vi använder t.ex. 100 procent förnybar el i vår tillverkning, och all vår uppvärmning får vi från träspånen som blir över från själva tillverkningen. I Småland är vi bra på att vara (resurs)snåla och ju effektivare vi kan tillverka våra golv, desto mindre resurser går det åt. Hållbarhet handlar även om att kunna leva klimatsmart. ”Närproducerat” har blivit ett viktigt begrepp i matbranschen, varför inte satsa på svensktillverkade golv från Småland när du väljer golv. Bra både för dig och för miljön!

Så, när du väljer ett närproducerat Svanenmärkt golv från Golvabia uppfyller du två viktiga kriterier: stilsäkert och hållbart.

Vad innebär ett Svanenmärkt golv? 

  • Det uppfyller tuffa krav på material och råvaror.

  • Det innehåller minimalt med skadliga kemikalier.

  • Golvet håller hög kvalitet och funktion.

Det är en utvecklande resa att tillverka golv och det är med 70 år i ryggen fortsätter vi framåt som en ledande golvleverantör på marknaden. Bara för att vi kan, och vill!

- Att svana gör skillnad! 

 

IMG 0828 Sv

Våra golv spar på naturens resurser

Våra trägolv har en vacker och naturlig lyster som ger en mjuk och inbjudande känsla. Varje bräda har fått sitt utseende från just de förutsättningar som fanns där precis det trädet har vuxit. Läge, väder och jordmån gör träråvaran unik, precis som ett fint vin!

För att på ett effektivt och hållbart sätt ta vara på trädet, använder vi oss av fanér. Fanér är tunna skikt av trä som skurits fram ur de finaste träden och blir lika vackra och fylliga i sitt utseende som en massiv golvplanka. Fanéret uppfanns redan under forntiden i Egypten, ett land som saknade stora skogstillgångar. För de människorna var trä en dyrbar råvara som man använde på ett sparsamt och smart sätt.

Resurser