Product image

Fyll i din E-post för att skicka inköpslistan

IMG 0919

Resurssmart trägolvsproduktion

Vi växer, 
men lämnar fler träd i skogen...

För oss är det viktigt att använda naturens resurser på smartast möjligaste vis. Våra trägolv är exempel på hur man kan nyttja resurserna effektivt, och fortfarande behålla samma karaktär som man får i ett massivt trägolv. Genom vår egen produktion av trägolv i Anderstorp har vi full kontroll över våra produkter och råmaterialen som används.

Vi startade vår framtidssatsning på tunna trägolv för 30 år sedan, eftersom det var en modern och smart konstruktion. Effektivare materialnyttjande och bättre egenskaper är nu mer relevant än någonsin. De senaste årens investeringar vi gjort i ökad automation och digitalisering leder till både energieffektivisering och ännu bättre nyttjande av råmaterialet. Trägolv som presterar men nyttjar naturens resurser effektivt tror vi på Golvabia fortsatt efter 30 år är framtiden inom golv! Läs vidare om hur våra trägolv är konstruerade.

IMG 1247 Test

Äkta trä

Ytan i våra trägolv är av äkta trä där varje bräda har fått sitt utseende från just de förutsättningar som fanns där precis det trädet har vuxit.
Läge, väder och jordmån gör träråvaran unik, precis som ett fint vin! För att på ett effektivt och hållbart sätt ta vara på trädet, använder vi oss av fanér. Fanér är tunna skikt av trä som skurits fram ur de finaste träden och blir lika vackra och fylliga i sitt utseende som en massiv golvplanka. Redan under forntiden i Egypten, ett land som saknade stora skogstillgångar använde man sig av fanér. För de människorna var trä en dyrbar råvara som man använde på ett mycket sparsamt och smart sätt.

Genom att vi liksom de gamla egyptierna, idag använder fanér i våra golv får vi ut mesta möjliga mängd material från varje träd, vilket också ger mycket mer golv och därmed spar på naturens värdefulla resurser. Modellen här ovan visar hur mycket mer material man får ut från ett och samma träd jämfört med en produktion av ett massivt trägolv.

Maxwood Lodge Ek Natur Naturvit 136844 Matbord Ljust Ovan

Stabilt och resurssnålt

För att få ett stabilt och tåligt golv använder vi en träfiberskiva (HDF) till mittskiktet. Denna tillverkas genom att ta tillvara på spillmaterial från träd och träproduktion. Det hela blir en resurssnål produktion där även spillet förvandlas till nya vackra golv.

Denna konstruktion gör dessutom att golvet blir väldigt tåligt. Det tunna träskiktet i kombination med kärnan av HDF gör att golvet blir dubbelt så hårt som traditionella trägolv, men behåller fortfarande både värme och komfort. I tester där man släpper en tung stålkula på golvet ser vi att våra tunna trägolv klarar sig bättre än traditionella trägolv - vilka får en djupare skada.

Träd råvara_se

För oss är det viktigt att våra trägolv är hållbara i både tillverkning och användning. Svanen-märkningen av vår serie Maxwood visar att våra golv klarar tuffa och livscykelbaserade krav. Våra Maxwoodgolv är bra både för miljön och för dig som användare. Det är något som vi är väldigt stolta över! 

 

Ett Svanenmärkt golv uppfyller kraven:

• Har hög andel förnybart och/eller återvunnet material
• Klarar hårda krav på hälso- och miljöfarliga ämnen
• Garanterar låga emissioner och en god innemiljö
• Har tillverkats energieffektivt
• Har god slitstyrka

Källa svanen.se

Faner Josefine_1